News

10/01/2019

Presentazione a Orgosolo di No Sias Isciau

Bonos printzipios d’annu a totu cantos!
Su tenore Murales dat a ischire chi presentat su sou discu ‘e cantos.
Si azes piaghere de intervenire, amos a faeddare in cumpanzia de limba, identidade e poesia.
Sapadu 12 de Jannarju in s’auditorium comunale h. 17.30.